Προσθήκες - τροποποιήσεις στο Καταστατικό μετά το πρώτο συνέδριο

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προσθήκες - τροποποιήσεις στο Καταστατικό πρόκειται για εργασία στο καινούριο καταστατικό.

Σημείωση: Με πράσινο χρώμα χαρακτηρίζονται οι προσθήκες-τροποποιήσεις


Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Έμβλημα.

1.1 Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιανουαρίου 2012 ιδρύεται πολιτικό κόμμα με το όνομα “Κόμμα Πειρατών Ελλάδας”. Η συντομογραφία του είναι “ΠΕΙΡ”. O τίτλος του στα αγγλικά είναι “Pirate Party of Greece” και η αντίστοιχη συντομογραφία του είναι “PPGR”.

1.2 Η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελλάδας.

1.3 Έδρα του κόμματος είναι η Αθήνα. Το κόμμα δραστηριοποιείται πολιτικά όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες.


Σημείωση: Στο 1.4 αφού η ΔΕ με αποφασή της ιδρύει τα τοπικά γραφεία γιατί δεν υπάρχει και αναφορά για γραφεία ευρωπαϊκά κλπ. Προσθέτω μια πρόταση του mankasp απλά για το +1.4.3 δεν είμαι σίγουρος για τον λόγο ύπαρξής του.

1.4 Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος μπορούν να ιδρύονται περιφερειακά γραφεία (σε έδρες Περιφερειών) και τοπικά γραφεία (σε έδρες Δήμων), τα οποία χρησιμοποιούν το όνομα του κόμματος ως εξής: “Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, γραφείο [αντίστοιχη Περιφέρεια ή Δήμος]“.

+1.4.1 Είναι δυνατή η αναγνώριση Κρατικών (εκτός Ελλάδας), Ευρωπαϊκού και Διεθνούς γραφείου.


+1.4.2 Τα Κρατικά, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές γραφείο οφείλουν να ονομάζονται "Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, γραφείο [Όνομα Κράτους]" (μεταφρασμένο στην επίσημη γλώσσα του κράτους), "European Office of the Pirate Party of Greece" και "International Office of the Pirate Party of Greece" αντίστοιχα.


+1.4.3 Τα Κρατικά, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές γραφείο ιδρύονται και δρουν ανεξάρτητα από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας ως σύλλογοι, οργανισμοί ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ανάλογα με την έδρα τους.

1.5 Έμβλημα του κόμματος είναι ένα μαύρο ιστίο το οποίο στα αριστερά του έχει ένα μαύρο ιστό, με το σύνολό τους να σχηματίζει το γράμμα Ρ. Η παραπάνω σύνθεση βρίσκεται εντός μαύρου κύκλου σε λευκό φόντο όπως το ακόλουθο σχέδιο:

PiratePartyLogo.png

1.6 Το έμβλημα συνοδεύεται από τη φράση “Κόμμα Πειρατών Ελλάδας”, όπου αυτό απαιτείται.

1.7 Η επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος βρίσκεται στη διεύθυνση pirateparty.gr η οποία αποτελεί ιδιοκτησία του κόμματος. Στο κόμμα ανήκουν ακόμη οι διευθύνσεις κομμαπειρατων.gr και kommapeiraton.gr.

1.8 Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας έχει σφραγίδα, στην οποία απεικονίζεται το έμβλημα και αναγράφεται η επωνυμία του.

Άρθρο 2. Αρχές του κόμματος.

Σημείωση: Αυτή η πρόταση είναι γι αυτούς που δεν έχουν πρώτη προτεραιότητα την άμεση δημοκρατία έτσι στο 2.1 προτείνω να κατέβει πρόταση που να αναφερει: "να διαγραφεί όπου αναφέρεται η λέξη ¨Άμεσης¨." Επειδή δεν γίνονται έμπρακτες προσπάθειες εφαρμογής της άμεσης δημοκρατίας πρέπει να απαλειφθεί αυτή η λέξη για να μην παραπλανάτε ο κόσμος.

2.1 Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας έχει ως βασική Αρχή τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του, με ψηφιακές διαδικασίες όπου αυτό είναι εφικτό και εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας στο εσωτερικό του. Το κόμμα λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γ.Σ. του ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), την Ιδρυτική του Διακήρυξη και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Το κόμμα δεν τοποθετείται στον ξεπερασμένο πολιτικό άξονα αριστερά-κέντρο-δεξιά.

2.2 Το κόμμα αποδέχεται τη Διακήρυξη της Uppsala (Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Κομμάτων Πειρατών, Ιούλιος 2008) και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για θέματα οργάνωσης της ψηφιακής ζωής της κοινωνίας μας, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα στον 21ο αιώνα. Σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή κόμματα (Pirate parties) αγωνίζεται για να προωθήσει με κάθε νόμιμο τρόπο:

2.2.1 Τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στην λήψη αποφάσεων μέσω διαδικασιών Άμεσης Δημοκρατίας με φυσική παρουσία ή με ψηφιακά μέσα κατά περίπτωση, σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
2.2.2 Την προώθηση της Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.
2.2.3 Τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ταχεία απονομή δικαιοσύνης, το απόρρητο όλων των επικοινωνιών και την πλήρη ελευθερία του λόγου.
2.2.4 Την αποτροπήκάθε είδους Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο ή αλλού.
2.2.5 Την τροποποίηση της νομοθεσίας περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, με δραστικό περιορισμό του μονοπωλίου εμπορικής εκμετάλλευσης, ώστε το κοπυράιτ να περιορίζεται μέσα στα όρια μιας γενιάς. Τον σαφή περιορισμό του κοπυράιτ μόνο σε εμπορικές πράξεις, με συνέπεια την ελεύθερη και νόμιμη αντιγραφή και αναπαραγωγή υλικού για μη κερδοσκοπικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Την προώθηση του διαμοιρασμού αρχείων και των σχετικών τεχνολογιών. Την κατάργηση της εφαρμογής τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), καθώς και των όρων χρήσης συμβολαίων που αποσκοπούν στον περιορισμό των νομικών δικαιωμάτων των καταναλωτών.
2.2.6 Την τροποποίηση της Νομοθεσίας για τις πατέντες, σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ώστε να υπάρξει μείωση της δημόσιας δαπάνης για φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Την απαγόρευση πατεντών σε λογισμικό και ζωντανούς οργανισμούς, σπόρους ή γονίδια.
2.2.7 Την προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας.

2.3 Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή κόμματα (Pirate Parties) και αποτελεί Τακτικό Μέλος της πολιτικής ομάδας “Pirate Parties International”, συμμετέχοντας ενεργά στα όργανα της ομάδας και τη διαμόρφωση των αποφάσεων τους.

2.4 Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας συνεργάζεται με τα κινήματα που ασπάζονται και υπηρετούν τις βασικές του αξίες.

Άρθρο 3. Μέλη, Εγγραφή, Υποχρεώσεις, Δικαιώματα.

3.1 Μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.

3.2 Μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, καθώς και οποιοσδήποτε πολίτης χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, εφ’ όσον του έχει αναγνωριστεί νόμιμα το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα.

3.3 Τα μέλη του κόμματος πρέπει αθροιστικά:

3.3.1 Να έχουν ηλικία άνω των δεκαέξι (16) ετών.
3.3.2 Να αποδέχονται το παρών Καταστατικό.
3.3.3 Να μην είναι μέλη άλλου κόμματος ή πολιτικής ή συνδικαλιστικής ομάδας ή φορέα που εξαρτάται έμμεσα ή άμεσα από άλλο κόμμα ή να έχουν παραιτηθεί από το άλλο κόμμα ή πολιτική ή συνδικαλιστική ομάδα ή φορέα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή των μελών του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας σε Κόμματα Πειρατών άλλου κράτους.

3.4 Κάθε μέλος οφείλει να συμβάλλει με κάθε νόμιμο τρόπο στην προώθηση των αρχών-στόχων του άρθρου 2 του παρόντος.

3.5 Τα μέλη του κόμματος συμπαρίστανται με κάθε διαθέσιμο και νόμιμο τρόπο σε όποιο μέλος του υφίσταται προσωπικές, επαγγελματικές ή πολιτικές επιθέσεις λόγω της πολιτικής του δραστηριότητάς στα πλαίσια του κόμματος.

3.6 Πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους μπορούν να δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της Νεολαίας των Πειρατών, με ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής τα εικοσιπέντε (25) έτη.

3.7 Η εγγραφή του νέου μέλους γίνεται μετά από υπογεγραμμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωσή του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο κόμμα, την οποία υποβάλλει αυτοπροσώπως. Η εγγραφή μπορεί να γίνεται και με αλληλογραφία ή ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση θα έχει εγγυήσεις ταυτοπροσωπίας (πχ. θεώρηση γνήσιου της υπογραφής ή πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή).

3.8 Η έγκριση και εγγραφή στο κεντρικό μητρώο μελών αρχικά θα εγκρίνεται απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή. Μετά τη δημιουργία τοπικών γραφείων του κόμματος, οι νέες εγγραφές είναι δυνατόν αρχικά να εγκρίνονται από αυτά, όταν αποκτήσουν την απαραίτητη δομή και οργάνωση. Σε αυτήν την περίπτωση με την εγγραφή τους, τα νέα μέλη καταχωρούνται στο κεντρικό μητρώο μελών, με ευθύνη του τοπικού γραφείου στο οποίο έγινε η εγγραφή.

3.9 Η απόρριψη μιας αίτησης από το κόμμα συνοδεύεται από έγγραφη αιτιολόγηση προς τον ενδιαφερόμενο. Ενδεικτικά, λόγο απόρριψης μπορεί να αποτελέσουν: η μετά την αίτηση δραστηριοποίησή του υποψήφιου υπέρ άλλου κόμματος ή φορέα ελεγχόμενου από κόμμα, η άποψη της Διοικούσας Επιτροπής ή της Επιτροπής Διαιτησίας ότι η αποδοχή της συγκεκριμένης αίτησης θα έβλαπτε την εικόνα του κόμματος, η έκφραση εκ μέρους του υποψηφίου ιδεών μη συμβατών με τις αρχές του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και η συμμετοχή του ενδιαφερομένου σε ομάδα συμφερόντων με δομημένη μεθοδολογία.

3.10 Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις κομματικές διαδικασίες υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού.

3.11 Στα νέα μέλη παρέχεται το συντομότερο δυνατό και μετά από ψηφιακή αίτησή τους, πρόσβαση (όνομα χρήστη/κωδικός ή διαδικασία εγγραφής) σε ψηφιακές πλατφόρμες του κόμματος, καθώς και η απαραίτητη βασική εκπαίδευση για τη χρήση τους.

Σημείωση: μικρή αλλαγή διαγραφή της λέξης ¨της¨ ως πλεονασματική και για να είναι συμβατή με τον ορισμό του "δικαιώματος ψήφου" παρακάτω.

3.12 Η μη πληρωμή της ετήσιας συνδρομής από το μέλος του κόμματος οδηγεί στη στέρηση του δικαιώματος της ψήφου "δικαιώματος ψήφου" φυσικής ή ηλεκτρονικής και στην στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το ποσό της συνδρομής προτείνεται από την ΔΕ και ψηφίζεται από το σώμα των μελών. Καταβάλλεται άμεσα με την εγγραφή και λογίζεται ανά ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής. Σε ετήσια βάση η πληρωμή γίνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής της συνδρομής για ένα ή περισσότερα έτη, αυτή δεν εξαλείφεται αλλά αθροίζεται μέχρι την ημερομηνία καταβολής συνδρομής.

3.13 Η ιδιότητα του μέλους λήγει με το θάνατο, την οικειοθελή παραίτηση και αποχώρηση του μέλους ή την άρση της ιδιότητας του μέλους.

3.14 Η ιδιότητα του μέλους του κόμματος μπορεί να αρθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας, εφ’ όσον η συμπεριφορά του μέλους δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στο εσωτερικό του κόμματος ή σε μέλη ή βλάπτει την εικόνα του κόμματος. Επίσης η ιδιότητα του μέλους αίρεται εφ’ όσον το μέλος συμμετέχει ή ενεργοποιείται υπέρ άλλου κόμματος ή συνδικαλιστικής οργάνωσης ελεγχόμενης από άλλο κόμμα, αποδέχεται δημόσιο αξίωμα μέσω του οποίου ασκείται κυβερνητική πολιτική, χωρίς να έχει την έγκριση του κόμματος. Τέλος η ιδιότητα του μέλους αίρεται αν αυτό καταδικαστεί αμετάκλητα για για διάπραξη αδικημάτων που προβλέπονται από τη διεθνή συνθήκη κατά της διαφθοράς (Γ.Σ ΟΗΕ , 58/4, 31 Οκτωβρίου 2003).

3.15 Τα μέλη παραιτούνται και αποχωρούν με απλή γραπτή δήλωσή τους.

3.16 Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Τοπικής ή Περιφερειακής τους Οργάνωσης. Τα μέλη καταβάλλουν προσπάθειες συγκρότησης ψηφοδελτίου των Πειρατών στον εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό τους χώρο, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό.

3.17 Η συμμετοχή των μελών σε κάθε είδους συνδικαλιστικούς, φοιτητικούς και επαγγελματικούς φορείς γίνεται με δική τους πρωτοβουλία, με τον όρο οι φορείς αυτοί να μην συνδέονται με άλλο κόμμα. Σε αυτήν την περίπτωση τα μέλη δεν εκπροσωπούν το κόμμα και δεν ελέγχονται από αυτό.

Άρθρο 4. Διοίκηση του κόμματος

Σημείωση: Αφού τις αποφάσεις της παίρνει το Σώμα των Μελών και στην ουσία κάνει αυτό που κάναν στα παραδοσιακά κόμματα οι αντίστοιχες ΔΕ προτείνεται η δημιουργία θέσης Προέδρου και Αντιπροέδρου με ταυτόχρονη κατάργηση της ΔΕ όλες οι αλλαγές εδώ:

Αλλαγές καταστατικού λόγω κατάργησης της ΔΕ και αντικατάστασή της από Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο.


4.1 Το κόμμα διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή (εκλεγμένη συλλογική ηγεσία), με διετή θητεία. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι διαρκές όργανο, υπεύθυνο απέναντι στο Σώμα των μελών του κόμματος και το Συνέδριο, με ευθύνη να υλοποιεί τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος.

4.2 Η Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος είναι επταμελής. Η Προεδρία της Διοικούσας Επιτροπής ανατίθεται εκ περιτροπής, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σε άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κάθε φορά. Η Πράξη αυτή καταχωρείται και δημοσιοποιείται. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με την ίδια σειρά όταν όλα τα μέλη έχουν ασκήσει την προεδρία ή έχουν παραιτηθεί του δικαιώματος. Όποιο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δεν θέλει να αναλάβει την Προεδρία μπορεί να παραιτηθεί υπέρ του επόμενου μέλους.

4.3 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκπροσωπεί νόμιμα το Κόμμα εντός και εκτός της χώρας και ενεργεί εξ’ ονόματός του, σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές (ημεδαπές ή αλλοδαπές), διοικητικές, φορολογικές και συναλλάσσεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

4.4 Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει τον Αντιπρόεδρο της, κατ' αναλογία όσων ισχύουν για την εκλογή Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, στο άρθρο 4.2. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά πλήρως τον Πρόεδρό της Διοικούσας Επιτροπής, σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Προέδρου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

4.5 Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, αυτό αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά εκλογής. Η αναπλήρωση επιτρέπεται για μέχρι τρία μέλη, ενώ σε περίπτωση περισσότερων παραιτήσεων η Διοικούσα Επιτροπή ή η Επιτροπή Διαιτησίας, εφ’ όσον η Επιτροπή Διαιτησίας δεχθεί σχετική αναφορά από οποιοδήποτε μέλος του κόμματος, προσφεύγουν στο Σώμα των Μελών για προσωρινή αναπλήρωση ή στο Συνέδριο για μόνιμη αναπλήρωση.

4.6 Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να δημιουργεί Θεματικές Επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του κόμματος. Οι Επιτροπές λειτουργούν μέσα στο κόμμα για επιμέρους θέματα, όταν αυτό απαιτείται. Οι Επιτροπές μπορούν να αποφασίσουν να καλέσουν, σε μεμονωμένη συνεδρίαση, πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του κόμματος, αλλά έχουν επιστημονική κατάρτιση ή άλλη δεξιότητα την οποία η Επιτροπή θεωρεί σημαντική. Η Επιτροπή σε κάθε συνεδρίασή της εκλέγει ένα μέλος του κόμματος ως Συντονιστή και έναν υπεύθυνο για να τηρεί και να δημοσιεύει τα πρακτικά της συνεδρίασης. Οι Επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και ηλεκτρονικά, όταν αυτό εξυπηρετεί τη λειτουργία τους.

4.7 Το Συνέδριο εκλέγει ένα μέλος του κόμματος ως Υπεύθυνο Οικονομικών. Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει ένα μέλος του κόμματος ως Αναπληρωτή Υπεύθυνο Οικονομικών, ο οποίος συνεργάζεται με τον υπεύθυνο οικονομικών και τον βοηθά στην διεκπεραίωση των οικονομικών ενεργειών του κόμματος. Ερμηνευτική Δήλωση: “Το παρόν 1ο Συνέδριο ενέκρινε την παραμονή του υπάρχοντος Υπεύθυνου Οικονομικών ως αιρετού, ως την διενέργεια του επόμενου τακτικού ή έκτακτου Συνεδρίου.” (04/11/2012 ώρα 17:03)

4.7.1 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών ο οποίος ενεργεί εκ μέρους του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, όταν και όπου απαιτούνται ενέργειες οικονομικής, λογιστικής ή τραπεζικής φύσεως, και έχει την ευθύνη των οικονομικών του κόμματος, της είσπραξης εισφορών, πληρωμών, της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του κόμματος συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων και των καταθέσεων και των διαδικτυακών λογαριασμών και συναλλαγών, των σχέσεων με τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους και την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και της εκπλήρωσης κάθε άλλης, σχετικής με τα οικονομικά, νομικής υποχρέωσης του κόμματος. Κατ' εξαίρεση, ο Υπεύθυνος Οικονομικών χρειάζεται την γραπτή συγκατάθεση της Διοικούσας Επιτροπής για άνοιγμα νέων λογαριασμών, κλείσιμο λογαριασμών, και για οποιαδήποτε πληρωμή άνω των 1500 ευρώ.
4.7.2 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών παρέχει σε τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ψηφιακή πρόσβαση με δικαίωμα εμφάνισης (view only) σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος.
4.7.3 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών ενημερώνει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ή σε πραγματικό χρόνο με την χρήση διαδικτυακών μέσων, τα οικονομικά στοιχεία του Κόμματος, σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα του κόμματος με δημόσια πρόσβαση, την ιστοσελίδα αυτή ορίζει η Δ.Ε.
4.7.4 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών οφείλει να είναι ενήμερος και να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση κάθε νομικής ρύθμισης, καθώς και κάθε Υπουργικής απόφασης, ιδίως αυτής που εκδίδεται σε περιόδους εκλογών, ύστερα από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
4.7.5 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Οικονομικών κατέχουν τη θέση αυτή μόνο για μία (1) θητεία, η οποία είναι το πολύ διετής.
4.7.6 Σε περίπτωση αδυναμίας του Υπεύθυνου Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Οικονομικών μπορεί να δράσει αντ' αυτού για τις ενέργειες που ορίζονται στις παραγράφους 4.7.1 έως 4.7.4 του παρόντος, με την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής.


Σημείωση: νομίζω ότι απαιτείται:
4.7.7 Ο υπεύθυνος οικονομικών παρουσιάζει στο συνέδριο τον προϋπολογισμό του νέου έτους και προτείνει το ποσό της ετήσιας συνδρομής.


4.8 Η διαχείριση των οικονομικών του Κόμματος γίνεται με απόλυτα διαφανή τρόπο και σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου για τα οικονομικά των κομμάτων. Τα έσοδα και οι δαπάνες του κόμματος τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του κόμματος.

Σημείωση: Για το 4.9 όσο δεν παίρνεται απόφαση για την πλατφόρμα αποφάσεων του κόμματος δεν μπορεί να ισχύσει το 6.2. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα παρθεί η απόφαση οπότε η παράγραφος αυτή εκτός της μεσαιας πρότασης θα είναι περιττή.

4.9 Για όλα τα εσωτερικά θέματα τα οποία δεν ορίζονται από το παρόν καταστατικό, αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις είναι το Συνέδριο του κόμματος. Σε περίπτωση που έχουν υλοποιηθεί ηλεκτρονικές ή ψηφιακές διαδικασίες Άμεσης Δημοκρατίας, οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν από το Σώμα των Μελών του κόμματος.

Προσωρινές αποφάσεις επείγοντος χαρακτήρα μπορεί να λαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία κατόπιν πρέπει να προσφεύγει για επικύρωση τους στο Σώμα των Μελών ή το Συνέδριο.

Οι αποφάσεις αυτές δεν μπορεί να αφορούν θέματα για τα οποία έχει οριστεί αρμόδια η Επιτροπή Διαιτησίας του κόμματος.

4.10 Με τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπει σε άρθρα του το παρόν καταστατικό, κάθε μέλος του κόμματος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε κάθε θέση της κομματικής δομής.

4.11 Κάθε εκλεγμένο κομματικό όργανο, εκτός από την Επιτροπή Διαιτησίας οφείλει να λογοδοτεί κατ’ έτος στο Σώμα των Μελών του κόμματος.

Σημείωση: Λόγω της πρότασής μου στο 7.2.1 προτείνεται η διαγραφή των λέξεων:

4.12 Η ψήφος στα συνέδρια και τις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μέλος έχει μόνο μια ψήφο. Η ψήφος είναι μυστική όταν αφορά την εκλογή προσώπων ή όταν αυτό έχει εκ των προτέρων αποφασιστεί. Η συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνίας, ή τηλεδιάσκεψης, είναι αποδεκτή σε κάθε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας, εκτός από τις ψηφοφορίες στο Συνέδριο.

4.13 Οι αποφάσεις στα όργανα του κόμματος λαμβάνονται συλλογικά με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του κόμματος. Πριν από την ψηφοφορία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση των απόψεων και η μέγιστη δυνατή συναίνεση.

Το άρθρο 4.14 τροποποιείται μόνο από το Συνέδριο και μόνο με πλειοψηφία άνω των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των συμμετεχόντων συν μία ψήφο.

4.14 Οι αποφάσεις της πλειοψηφίας εφαρμόζονται από όλους. Τα μέλη δικαιούνται να διατυπώσουν δημόσια την προσωπική τους γνώμη ή άποψη υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι προσωπική, αναφέροντας ταυτόχρονα και τη συλλογική απόφαση του κόμματος.

4.15 Οι προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ διαφόρων πολιτικών κομμάτων και πολιτικών συνασπισμών στις οποίες θα συμμετέχει και το Κόμμα Πειρατών της Ελλάδας αποφασίζονται από το Σώμα των Μελών του κόμματος με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων συν μία ψήφο, χωρίς να χρειάζεται εκ των προτέρων επικύρωση από το Συνέδριο του Κόμματος. Το Σώμα των Μελών και το Συνέδριο έχουν το δικαίωμα να άρουν ανά πάσα στιγμή την απόφαση αυτή, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των ψηφισάντων συν μία ψήφο.

4.16 Κάθε μέλος που συμμετέχει σε εκλεγμένο συλλογικό όργανο του κόμματος, οφείλει να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας πέραν των τριών συνεχών συνεδριάσεων, το συλλογικό όργανο στο οποίο μετέχει, μπορεί να εισηγηθεί στην Επιτροπή Διαιτησίας την έκπτωση του από τη θέση αυτή.

4.17 Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος μπορούν να παρακολουθηθούν ελεύθερα από όποιον το επιθυμεί. Το συγκεκριμένο όργανο μπορεί να αποφασίσει με σαφή και επαρκή αιτιολόγηση την άρση του δικαιώματος αυτού, επιτρέποντας όμως, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μέλος του κόμματος να παρακολουθήσει την συνεδρίαση. Όταν και όπου αυτό είναι εφικτό, οι συνεδριάσεις μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Το εκάστοτε συλλογικό όργανο είναι υπεύθυνο για την τήρηση πρακτικών της συνεδρίασης, και την ηχογράφηση της συνεδρίασης σε ηλεκτρονική μορφή, και της δημοσιοποίησης των πρακτικών και του ηχητικού αρχείου κατά το δύναται συντομότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 5 ημέρες μετά από την εκάστοτε συνεδρίαση. Εξαίρεση στα παραπάνω περί πρακτικών και ηχογράφησης αποτελούν οι περιπτώσεις που απαιτούν μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού.

4.18 Στο παρόν καταστατικό κάθε στρογγυλοποίηση αριθμού ο οποίος προκύπτει από κλάσμα γίνεται στον επόμενο (μεγαλύτερο) ακέραιο αριθμό.

Άρθρο 5. Όργανα του κόμματος

Τα όργανα του κόμματος είναι:

5.1 Το Σώμα των Μελών.

5.2 Το Συνέδριο.

5.3 Η Επιτροπή Διαιτησίας.

5.4 Η Διοικούσα Επιτροπή.

Άρθρο 6. Σώμα των Μελών

6.1 Το Σώμα των Μελών αποτελείται από όλα τα Μέλη του Κόμματος τα οποία έχουν ζητήσει κωδικούς πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες ψηφοφοριών του κόμματος. Το κόμμα καταβάλλει κάθε τεχνική προσπάθεια ώστε το Σώμα των Μελών να είναι σε συνεχή ψηφιακή Διαβούλευση μέσω κατάλληλης πλατφόρμας διαδικασιών Άμεσης Δημοκρατίας.

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την άμεση δημοκρατία είναι η συμμετοχή:

6.1 Το Σώμα των Μελών αποτελείται από όλα τα Μέλη του Κόμματος που έχουν "δικαίωμα ψήφου" στη λήψη αποφάσεων του κόμματος.

6.1.1 Ως "δικαίωμα ψήφου", ορίζεται η σύνδεση ενός μέλους με τ-ην/ις ηλεκτρονικ-ή/ές πλατφόρμ-α/ες αποφάσεων του κόμματος.

6.2 Το Σώμα των Μελών μπορεί να κληθεί να αποφασίσει πάνω σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν ορίζεται ρητά από παρόν καταστατικό, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας, μετά από αίτημα οποιουδήποτε μέλους.

Σημείωση: Ερμηνεία του 6.2 από την ΕΔ:από baskin » 07 Δεκ 2012, 00:59

Μετά από ερωτήσεις μελών η Ε.Δ. συνεδρίασε και κατέληξε στην παρακάτω ερμηνεία του άρθρου 6.2 του καταστατικού:

Η Ε.Δ. ενημερώνει το σώμα ότι οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορεί να επικαλεσθεί το 6.2 του καταστατικού και για τις αποφάσεις της Ε.Δ., καθώς η αναφορά στα θέματα που ορίζονται ρητά από το καταστατικό δεν ήταν στην πρόθεση του συντάκτη να καταλαμβάνουν τα είδη των αποφάσεων που μπορεί να λάβει η Ε.Δ. Υπό οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία κάθε απόφαση της ΕΔ θα ήταν απρόσβλητη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση τόσο με το γράμμα της διάταξης (6.2 "συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της Ε.Δ.) όσο και με το πνεύμα των πειρατικών μας αρχών. Η Ε.Δ. θεωρεί ότι η ενημέρωση και η συμμετοχή πρέπει να είναι πάνω από προσωπικές στρατηγικές και επιθυμίες.

Η Επιτροπή Διαιτησίας Περαντζάκης Βασίλειος Παπαναστάσης Γιάννης Στράτος Ζολώτας Προκοπίδης Χριστόφορος Aθανασόπουλος Παναγιώτης


Σημείωση: Νομίζω ότι μια ποιο συγκεκριμενοποίηση του άρθρου είναι απαραίτητη.

6.3 Οι κανονισμοί και τα εργαλεία με τα οποία λαμβάνει αποφάσεις το Σώμα των Μελών προτείνονται και αποφασίζονται από το ίδιο.

6.3 Η/Οι πλατφόρμ-α/ες αποφάσεων και οι κανονισμοί τ-ης/ους με τα οποία λαμβάνει αποφάσεις το Σώμα των Μελών προτείνονται και αποφασίζονται από το ίδιο.

6.3.1 Προτάσεις για την αλλαγή του κανονισμού ή του εργαλείου της πλατφόρμας λήψης αποφάσεων μπορούν να κατατεθούν από οποιοδήποτε μέλος στην Διοικούσα Επιτροπή.

Σημείωση: Οι παρακάτω διαγραφές είναι προς απλοποίηση δεν υπάρχει λόγος να δεσμεύουμε την ΔΕ στο καταστατικό για να εκτελέσει τα παρακάτω άρθρα μπορούμε να ορίζουμαι άτομα, ομάδες, κλπ.

6.3.2 Η Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να ενημερώσει και να θέσει σε διαβούλευση 20 ημερών την πρόταση σε όλα τα μέλη του κόμματος.

6.3.2 Οι προτάσεις τίθενται για ενημέρωση και διαβούλευση 20 ημερών στα μέλη του κόμματος.

6.3.3 Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης μπορεί οποιοδήποτε μέλος να καταθέσει άλλη πρόταση.

6.3.4 Μετά τη διαβούλευση η Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να θέσει σε ψηφοφορία προς το Σώμα των Μελών το σύνολο των προτάσεων.

6.3.4 Μετά τη διαβούλευση το σύνολο των προτάσεων τίθενται σε ψηφοφορία προς στο Σώμα των Μελών.

6.4 Το Σώμα των Μελών δεν μπορεί να αποφασίσει την εκλογή προσώπων, εκτός των περιπτώσεων αναπλήρωσης όπου αυτό προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

6.5 Σε όλες τις ψηφοφορίες του άρθρου αυτού το ποσοστό που απαιτείται για την λήψη απόφασης από το Σώμα των Μελών υπολογίζεται επί των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 7. Συνέδριο

Σημείωση: Η πρώτη αλλαγή γίνεται γιατί δεν χρειάζεται να φαίνεται συνέχεια ότι για τις αποφάσεις μας κριτήριο για τη συμμετοχή είναι το αν εχει πληρωθεί η συνδρομή και η δεύτερη αλλαγή τις 30 μέρες του έκτακτου να γίνουν 40 μέρες οι λόγοι ότι δεν υπάρχει χρόνος προετοιμασίας για το συνέδριο αν το συνέδριο γίνεται για συνεργασία σε πρόωρες εκλογές εμείς αντί να ασχολούμαστε με τις εκλογές θα πρέπει να ασχολούμαστε με το συνέδριο με αποτέλεσμα όχι σωστή προετοιμασία για τις εκλογές:

7.1 Το Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο, σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής του τακτικού συνεδρίου των τελευταίων δύο ετών. Το Συνέδριο μπορεί να συνέλθει εκτάκτως όταν το αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ή αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) συν ένας τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του κόμματος. με "δικαίωμα ψήφου". Και το έκτακτο Συνέδριο διεξάγεται σε διαφορετικό νομό της Ελλάδας από τον τόπο διεξαγωγής των τελευταίων δύο εκτάκτων συνεδρίων. Το τακτικό συνέδριο αναγγέλλεται τουλάχιστον σαράντα (40) μέρες πριν την πραγματοποίησή του, ενώ το έκτακτο τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν την πραγματοποίησή του.

7.2 Το Συνέδριο διεξάγεται υπό την ευθύνη τριμελούς προεδρείου, το οποίο έχει εκλεγεί με διαδικασίες ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας, όταν αυτό καταστεί τεχνικά εφικτό. Μέχρι τότε το Προεδρείο του Συνεδρίου ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και αποτελείται υποχρεωτικά από μέλη του κόμματος, τα οποία δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Σημείωση: Συμμετοχή όμως πρέπει να αποζητούμε και στο συνέδριο άρα η ταυτοχρονη ύπαρξη και e-συνεδρίου πρέπει να θεωρείται αυτονόητη άρα προτείνεται:

+7.2.1 Το συνέδριο θα είναι ταυτοχρονα και e-συνέδριο με οπτική και ηχητική παρουσία των μελών από τα τοπικά-περιφερειακά γραφεία και με όλα τα δικαιώματα των συνέδρων του φυσικού συνεδρίου. Ο τρόπος συμμετοχής στις μυστικές ψηφοφορίες θα αποφασιστεί από το σώμα των μελών τουλάχιστον ένα μήνα πριν από το συνέδριο.

Σημείωση: Οι παρακάτω διαγραμμένες προτάσεις των άρθρων 7.3 και 7.4 δεν χρειάζονται πλέον:

7.3 Στο Συνέδριο μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα, ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Ο περιορισμός των τριών (3) μηνών σε αυτό το άρθρο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

7.4 Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα μέλη του κόμματος που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την εγγραφή τους στο κόμμα. Ο περιορισμός των δώδεκα (12) μηνών σε αυτό το άρθρο του καταστατικού ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Σημείωση: Εκτός το ασυμβίβαστο της ΔΕ και της ΕΔ πρέπει να προστεθεί και ο υπεύθυνος οικονομικών.

7.5 Το Συνέδριο εκλέγει κάθε δύο έτη ή εκτάκτως όταν απαιτείται, τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική ψηφοφορία, από λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα το ίδιο ισχύει και για τον Υπεύθυνο Οικονομικών σε σχέση με την Διοικούσα Επιτροπή και την Επιτροπή Διαιτησίας. Κάθε μέλος του κόμματος δικαιούται να εκφράσει την προτίμηση σε έναν ή περισσότερους υποψηφίους με τη χρήση σταυρού προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των υποψηφίων, ούτε μπορεί να είναι περισσότεροι από έξι (6).

7.6 Το Συνέδριο ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων και με την παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.

Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επόμενη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

7.7 Το Συνέδριο ψηφίζει για προσθήκες ή αλλαγές στις Αρχές του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο. Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.

Άρθρο 8. Επιτροπή Διαιτησίας

Σημείωση: Δεν μπορεί ένα κόμμα που έχει ως αρχή του την άμεση δημοκρατία να αφήνει μια ομάδα ανθρώπων να παίρνει τόσο σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος και των μελών προτείνω να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές

8.1 Η αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης εσωτερικών διαφορών ανήκει στην Επιτροπή Διαιτησίας. Όλα τα άλλα όργανα και τα μέλη του κόμματος απαιτείται να συνεργάζονται με την Επιτροπή Διαιτησίας, στο βαθμό που απαιτείται για να καταφέρει να ασκήσει τις αρμοδιότητές της.

8.2 Κάθε όργανο ή μέλος του κόμματος Πειρατών Ελλάδας μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Διαιτησίας. Ο προσφεύγων δικαιούται να συμμετέχει στο διερευνητικό τμήμα της διαδικασίας, αν το επιθυμεί.

8.3 Η Επιτροπή διαιτησίας έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:

8.3.1 Να εκδίδει προσωρινές αποφάσεις σε επείγοντα θέματα που αφορούν το έργο της.
8.3.2 Να αποφασίζει για διαφορές μεταξύ μελών του κόμματος, μεταξύ Οργάνων του κόμματος ή μεταξύ μελών και Οργάνων του κόμματος.
8.3.3 Να επιβάλει περιορισμούς ή να αποφασίζει τη διαγραφή μελών του κόμματος που παραβιάζουν το παρόν Καταστατικό, με βάση το άρθρο 5 του παρόντος.
8.3.4 Να αποφασίζει την έκπτωση οποιουδήποτε μέλους του κόμματος από το αξίωμά του.
8.3.5 Να αποφασίζει για την περαιτέρω μη εκλογιμότητα έκπτωτου μέλους.
8.3.6 Να αποφασίζει για την μόνιμη αδυναμία μέλους Οργάνου να επιτελέσει το έργο του.
8.3.7 Να αποφασίζει για την εγκυρότητα αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
Σημείωση: Μπορεί να ψηφιστούν προτάσεις ή θέσεις που έρχονται σε σύγκρουση με παλιότερες αποφάσεις ή με το καταστατικό ή τις αρχές μας γι αυτό το λόγο προτείνετε να υπάρχει μια επιτροπή (και συγκεκριμένα η επιτροπή διαιτησίας) που να αποφασίζει γι αυτές τις προτάσεις αν πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν ή όχι και να ελέγχουν αυτούς που κάναν τις συγκεκριμένες προτάσεις.
+8.3.8 Να αποφασίζει εάν ισχύει το "γραφή των παρανόμων"*.
+8.3.9 Να ακυρώνει αποφάσεις που υπάγονται στη "γραφή των παρανόμων"* και να επιφέρει κυρώσεις στ-ο/α μέλ-ος/η που εισηγήθηκ-ε/αν την πρόταση.

_ * γραφή παρανόμων


8.4 Κάθε μέλος που συνεργάζεται με την Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να επιλέξει ένα οποιοδήποτε άλλο μέλος του κόμματος επιθυμεί για να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής για την επίλυση της διαφοράς. Αν η διαμεσολάβηση αποτύχει, το κάθε μέρος καταθέτει στην Επιτροπή Διαιτησίας εγγράφως την άποψή του μαζί με δήλωση αποδοχής της όποιας απόφασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή Διαιτησίας λαμβάνει την τελική απόφαση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις που της έχουν κατατεθεί.

8.5 Η Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να απαντήσει σε προ-διαδικαστικά ερωτήματα των οργάνων και των προσώπων σχετικά με την ερμηνεία του καταστατικού.

8.6 Η Επιτροπή Διαιτησίας έχει πέντε μέλη τα οποία εκλέγονται από το Συνέδριο, από ενιαία λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι διατάξεις σχετικά με την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των κενών θέσεων εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας.

Σημείωση: Σκοπός των παρακάτω άρθρων είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας δεν θα καταχρώνται τα αυξημένα δικαιώματα που θα έχουν στην θέση αυτή για προσωπικούς λόγους, αλλά και για να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της ΕΔ σε θέματα που θα κληθεί να επιλύσει, όπου εμπλέκονται μέλη της ΕΔ. αυτό γίνεται με την δημιουργία αναπληρωματικών που θα αντικαταστούνε μονο για αυτές τις περιπτώσεις τα μέλη της επιτροπής διαιτησίας που εμπλέκονται:

+8.7 Μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας δύναται να προσφύγει για οποιοδήποτε ζήτημα στην Επιτροπή Διαιτησίας, εφόσον αντικατασταθεί από τον πρώτο αναπληρωματικό της Επιτροπής Διαιτησίας και μόνο για το προσφεύγον ζήτημα.

+8.8 Όταν η Επιτροπή Διαιτησίας κληθεί να επιλύσει κάποιο θέμα στο οποίο εμπλέκεται κάποι-ο/α μέλ-ος/η της, τότε αυτ-ό/ά τ-ο/α μέλ-ος/η απέχουν από την διαδικασία λήψης της συγκεκριμένης απόφασης και αντικαθίστανται εφόσον είναι εφικτό από τ-ον/α πρώτ-ο/α αναπληρωματικ-ό/ά μέλ-ος/η της Επιτροπής Διαιτησίας, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν στο διερευνητικό τμήμα της διαδικασίας, σύμφωνα με το 8.2.

+8.9 Ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας ορίζονται οι επόμενοι υποψήφιοι σε σειρά προτίμησης από την ενιαία λίστα εκλογής.

Σημείωση: αυτή η παράγραφο (σηκώνει και καλύτερη διατύπωση) προτείνετε για την περίπτωση που δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη απαρτία στην ψηφοφορία:

+8.10 Αν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη απαρτία (50%+1) από το σώμα των μελών με δικαίωμα ψήφου για τις προτάσεις έγκρισης της ΕΔ θα επαναληφθεί η ψηφοφορία το συντομότερο δυνατό. Στην δεύτερη ψηφοφορία εαν δεν υπάρξει πάλι απαρτία (50%+1) το ποσοστό απαρτίας που λείπει από τους συνολικά ψηφίσαντες έως το 50%+1 αντικαθίσταται με τόσους ψήφους όσους αντιστοιχούν στο προαναφερθεν ελλείπων ποσοστό από την πρόταση της ΕΔ και υπολογίζεται η τελική απόφαση με τους ψήφους που αντιστοιχούν στο τελικό συγχωνευμένο ποσοστό. Αν τελικά χρειαστεί δεύτερη ψηφοφορία ο χρόνος διάρκειας της θα είναι ίδιος με την αρχική ψηφοφορία

Σημείωση: και μία παράγραφο για τον τρόπο που θα τίθεται το θέμα για ψηφοφορία:

+8.11 Όλες οι αποφάσεις της ΕΔ θα προτείνονται για έγκριση στο σώμα των μελών με "δικαίωμα ψήφου" και οι επιλογές του σώματος των μελών σ' αυτές τις αποφάσεις θα είναι "εγκρίνεται" και "δεν εγκρίνεται".

Σημείωση: μάλλον χρειάζεται και η ακόλουθη παράγραφος για θέματα επείγοντος χαρακτήρα:

+8.12 Σε θέματα επείγοντος χαρακτήρα η ΕΔ παίρνει απόφαση και ταυτοχρόνως ξεκινάει η διαδικασία έγκρισης της απόφασης από το σώμα των μελών με "δικαίωμα ψήφου".

Άρθρο 9. Διοικούσα Επιτροπή

9.1 Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα ή εκτάκτως, όταν ζητηθεί από τουλάχιστον ένα μέλος της. Απαρτία υπάρχει με παρόντα τα μισά συν ένα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα για τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης όσων μελών δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στη συνεδρίαση. Η συμμετοχή τους σ’ αυτήν την περίπτωση θεωρείται έγκυρη.

9.2 Η Διοικούσα Επιτροπή κάνει τον απολογισμό της προς το Σώμα των Μελών κατ’ έτος (ψηφιακά) και προς το Συνέδριο στο τέλος της διετούς θητείας της.

9.3 Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή τους σε ιστοχώρο του κόμματος προκειμένου να έχουν ισχύ.

9.4 Η Διοικούσα Επιτροπή με απόφασή της που λαμβάνεται αιτιολογημένα, με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, χωρίς δικαίωμα ψήφου για το μέλος που αφορά, μπορεί να παραπέμψει οποιοδήποτε μέλος της στην Επιτροπή Διαιτησίας με το ερώτημα της έκπτωσης από το αξίωμά του, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Σώμα των Μελών.

9.5 Αμφισβήτηση μέρους ή του συνόλου της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται με αίτημα που συγκεντρώνει την υποστήριξη του ενός δεύτερου (1/2) του Σώματος των Μελών με δικαίωμα ψήφου συν έναν, προς την Επιτροπή Διαιτησίας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του συνόλου της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται από την Επιτροπή Διαιτησίας τριμελές Προεδρείο, το οποίο οδηγεί το κόμμα σε έκτακτο Συνέδριο για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

9.6 Οι συνεδριάσεις της ΔΕ (Διοικούσα Επιτροπή) πρέπει να είναι ανοικτές, ηλεκτρονικά αναμεταδιδόμενες, με δικαίωμα σχολιασμού και παρεμβάσεων, μετά το πέρας της συνεδρίασης, από οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί.

Άρθρο 10. Κοινοβουλευτική Ομάδα

10.1 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος αποτελείται από το σύνολο των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών του.

Σημείωση: Είναι ξεκάθαρο ότι το σύνταγμα αναφέρει ότι ο βουλευτής μπορει αποφασίζει ελεύθερα, όμως στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει συχνά αυτό και τα κόμματα υποχρεώνουν με τον α ή β τρόπο τους βουλευτές να ακολουθούν την πολιτική γραμμή του κόμματος το ιδιο θέλει και το κόμμα των πειρατών μόνο που υπάρχει μια διαφορά αυτός που διατάζει τον βουλευτή τι να ψηφίσει δεν είναι ένας "πάνσοφος" αρχηγός κόμματος αλλά οι ίδιοι άνθρωποι που εκλέξαν-εξουσιοδοτήσαν τον βουλευτή να τους αντιπροσωπεύει και ως τετοιος πρέπει να ακολουθεί την άποψη των ψηφοφόρων του, γι' αυτό προτείνεται:

10.2 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα υλοποιεί την πολιτική του κόμματος στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δρα και αποφασίζει με βάση τις αρχές του κόμματος και τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που διαμορφώνονται από τα κομματικά όργανα. Λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της, τον οποίον καταρτίζει και εγκρίνεται από το σύνολο των μελών με απλή πλειοψηφία σε ηλεκτρονική ψηφοφορία.

10.2 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκπροσωπεί το Κόμμα Πειρατών Ελλάδος, τις Αρχές του και τις πολιτικές που διαμορφώνονται από το Σώμα των Μελών.

10.3 Οι Ευρωβουλευτές του κόμματος συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

10.3 Η θέση του κάθε μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις ψηφοφορίες των οργάνων στα οποία συμμετέχει διαμορφώνεται μετά από ψηφοφορία του Σώματος των Μελών για το αντίστοιχο θέμα.

10.3.1 Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή μη έγκυρης ψηφοφορίας για το συγκεκριμένο θέμα από το Σώμα των Μελών, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ψηφίζουν κατά συνείδηση με γνώμονα τις Αρχές και την Πολιτική του Κόμματος και κρίνονται σε δεύτερο χρόνο από το Σώμα των Μελών το οποίο μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των μελών με "δικαίωμα ψήφου" την παύση από την ιδιότητα του μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδος αν κρίνει ότι η απόφασή του ήταν αντίθετη με τις Αρχές και την Πολιτική του Κόμματος.

10.4 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδος καταρτίζεται από την ίδια και πρέπει να είναι συμβατός με τις Αρχές και το πνεύμα των άρθρων του παρόντος Καταστατικού του Κόμματος. Τίθεται προς έγκριση με ψηφοφορία από το Σώμα των Μελών.

10.5 Αποχή του μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδος σε περισσότερες από το 1/3 των δραστηριοτήτων των κοινοβουλευτικών και των ευρωκοινοβουλευτικών ομάδων και οργάνων που συμμετέχουν, κατά την διάρκεια ενός κοινοβουλευτικού έτους, οφείλει να αιτιολογηθεί γραπτώς και επαρκώς στο Σώμα των Μελών το οποίο κατόπιν ψηφοφορίας θα κρίνει την επιβολή ή μη διοικητικής ποινής στον βουλευτή η οποία μπορεί να είναι έως και απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδος.

Άρθρο 11. Τοπικά και Περιφερειακά Γραφεία

11.1 Τα Τοπικά και Περιφερειακά γραφεία ιδρύονται μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, εφ’ όσον το έχουν ζητήσει τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) των μελών του κόμματος, που να είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δέκα (10), από τον αντίστοιχο Δήμο ή Περιφέρεια.

Σημείωση: Επειδή με τα ισχύοντα δεν είναι εύκολη η δημιουργία τοπικού-περιφερειακού γραφείου και επειδη ζητουμενο ειναι και η συμετοχη στο συνεδριο προτείνεται:

+11.1.1 Τα Τοπικά και Περιφερειακά Γραφεία δεν είναι απαραίτητο να έχουν φυσική έδρα.

+11.1.2 Όταν δεν έχουν φυσική έδρα δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης τοπικού-περιφειακού γραφείου με την αίτηση τριών (3) μελών του κόμματος του εκάστοτε δήμου ή περιφέρειας.


11.2 Τα γραφεία εκφράζουν τις Αρχές του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας στις τοπικές κοινωνίες και ασχολούνται ιδιαίτερα με τα τοπικά ζητήματα καθώς και την υποστήριξη των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τη στήριξη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας.

11.3 Κάθε γραφείο εκλέγει ετησίως, με μυστική ψηφοφορία, τριμελή ή πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τη Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος, ακολουθώντας διαδικασίες υποψηφιοτήτων και διαφάνειας αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται για το Συνέδριο του Κόμματος.

11.4 Τα Τοπικά και Περιφερειακά Γραφεία επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία τους υποψήφιους Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους, καθώς και τους υποψήφιους βουλευτές του κάθε Νομού, ανάλογα με το είδος της εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που κάποιο Τοπικό ή Περιφερειακό γραφείο δεν έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες μια εβδομάδα πριν την καταληκτική τους ημερομηνία, η Διοικούσα Επιτροπή δικαιούται να ορίσει υποψήφιους.

+11.5 .

Άρθρο 12. Ομάδες Εργασίας.

12.1 Ομάδες Εργασίας μπορούν να σχηματίζονται από μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας με σκοπό την παραγωγή πολιτικής και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.

12.2 Σε μια Ομάδα Εργασίας μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας επιθυμεί. Στις Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, εφόσον είναι ομόφωνα αποδεκτά από τα μέλη του Κόμματος που συμμετέχουν στην Ομάδα.

12.3 Κάθε Ομάδα Εργασίας είναι ελεύθερη να επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της, αρκεί να είναι σύμφωνος με τις αρχές και το καταστατικό του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας και να συμφωνούν με αυτόν η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα.

12.4 Τα παραγόμενα αποτελέσματα από τις Ομάδες Εργασίας υιοθετούνται από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδος εφόσον εγκριθούν από το Σώμα των Μελών.

Άρθρο 13. Κανονισμός Προγράμματος

13.1 Το Πρόγραμμα του Κόμματος συμπεριλαμβάνει όλες τις προτάσεις, γενικές ή συγκεκριμένες που αφορούν την τοπική, περιφερειακή, πανελλήνια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και νομοθεσία.

13.2 Το πρόγραμμα του κόμματος συντάσσεται, τροποποιείται και εγκρίνεται από το Σώμα των Μελών

13.3 Το πρόγραμμα μπορεί να περιέχει και προτάσεις που δεν καλύπτονται από τις Βασικές Αρχές όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2.

Σημείωση: Επειδή έχω προτείνει την ¨γραφη των παρανομων¨ το άρθρο αυτό θεωρείται περιττό, υπεύθυνοι για την τήρηση του Προγράματος σε ισορροπία με τις αρχές είναι έτσι κι αλλιώς τα μέλη που προτείνουν τις αλλαγές και υπάρχει επιπλέον και η ΕΔ:

13.4 Το Σώμα των Μελών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Πρόγραμμα να μην έρχεται σε σύγκρουση με τις Βασικές Αρχές.

13.5 Το Σώμα των Μελών κατά τη σύνταξη και διαβούλευση του Προγράμματος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την κοινή γνώμη και αν το κρίνει σκόπιμο να δημιουργεί ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις που δεν θα έχουν όμως δεσμευτικό χαρακτήρα.

13.6 Προαιρετικά κατά τη διαβούλευση θεμάτων για τα οποία το Σώμα των Μελών κρίνει πως δεν έχει επαρκή γνώση επιτρέπεται να γίνει κλίση και να ζητηθεί η άποψη προσώπων ή οργανισμών που δεν ανήκουν στο Κόμμα.


Σημειώσεις μου:

Οι υποψήφιοι Βουλευτές-Ευρωβουλευτές πρέπει: 1) Να έχουν εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο μελών του κόμματος τουλάχιστον έναν (1) χρόνο πριν από την ανακήρυξη των εκλογών. 2) Να μην κατ-είχαν/έχουν θέση εκλεγμένου οργάνου (ΔΕ, ΕΔ, Υπεύθυνος Οικονομικών) μέσα στο κόμμα ένα (1) χρόνο πριν από την ανακήρυξη των εκλογών. 3) Να μην έχουν συμπληρώσει δύο πλήρεις θητείες σε οποιαδήποτε εκλεγμένη θέση (Βουλευτή - Ευρωβουλευτή).


Τα ίδια πρέπει να ισχύουν και για Περιφερειάρχες και Δημάρχους.Αρνητική ψήφο...


προτάσεις αλλαγών πριν το 1ο συνέδριο

===========================================================================================

Άρθρο 2: Στόχοι και Βασικές Αρχές του κόμματος (παλιά πρόταση του mankasp)

2.1Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας λειτουργεί με βάση τις Αρχές του και έχει ως στόχο την προώθησή τους σε τοπικό, ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο με κάθε νόμιμο τρόπο σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή κόμματα Πειρατών (Pirate parties).

2.2Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας αποτελεί Τακτικό Μέλος της πολιτικής ομάδας “Pirate Parties International”, συμμετέχοντας ενεργά στα όργανα της ένωσης και τη διαμόρφωση των αποφάσεων τους.

2.3Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας συνεργάζεται με τα κινήματα που ασπάζονται και υπηρετούν τις Αρχές του.

2.4Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας αποδέχεται τη Διακήρυξη της Uppsala (Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Κομμάτων Πειρατών, Ιούλιος 2008)

2.5 Οι βασικές αρχές του κόμματος είναι:

2.5.1 Η ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελλάδας.
2.5.2 Η Ψηφιακή Άμεση Δημοκρατία.
2.5.3 Η Οικονομία με βάση των άνθρωπο και όχι το κέρδος.
2.5.4 Η πλήρης ελευθερία του λόγου και η αποτροπή κάθε είδους λογοκρισίας σε οποιοδήποτε μέσο.
2.5.5 Το απόρρητο όλων των επικοινωνιών.
2.5.6 Ο περιορισμός της “Πνευματικής Ιδιοκτησίας” προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος για πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό.
2.5.7 Η προώθηση της Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης.
2.5.8 Ο σεβασμός στο ιδιωτικό απόρρητο.
2.5.9 Ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γ.Σ. του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
2.5.10 Η πλήρης κατάργηση της Νομοθεσίας για τις πατέντες.
2.5.11 Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η συνετή διαχείρηση των φυσικών πόρων.

Σημείωση: εδώ παραθέτω και μια δεύτερη εναλλακτική πρόταση για το θέμα της απαρτίας και περί κανονισμών ψηφοφορίας, βέβαια αν περάσει ένα τέτοιο άρθρο για κάποια σημαντικά θέματα μπορεί (σίγουρα) θα δημιουργηθούν ενστάσεις (πχ.οικονομικά θέματα, οπότε η δημιουργία ενός άρθρου που να αναφέρει για ποια θέματα δεν έχει ισχύ το παρακάτω άρθρο πιθανώς να είναι χρήσιμο:

+6._ Αν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη απαρτία (50%+1) από το σώμα των μελών με δικαίωμα ψήφου για το θέμα που κλήθηκε να αποφασίσει θα επαναληφθεί η ψηφοφορία το συντομότερο δυνατό.Στην δεύτερη ψηφοφορία εάν δεν υπάρξει πάλι απαρτία το ποσοστό απαρτίας που λείπει από τους συνολικά ψηφίσαντες έως το 50%+1 αντικαθίσταται με τόσους ψήφους όσους αντιστοιχούν στο προαναφερθέν ελλείπων ποσοστό από την απόφαση της ΔΕ για το προς ψήφιση θέμα και υπολογίζεται η τελική απόφαση με τους ψήφους που αντιστοιχούν στο τελικό συγχωνευμένο ποσοστό. Αν τελικά χρειαστεί δεύτερη ψηφοφορία ο χρόνος διάρκειας της θα είναι ίδιος με την αρχική ψηφοφορία..


Σημείωση: σ' αυτήν την παράγραφο μπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικοί ορισμοί απαρτιών για συγκεκριμένα θέματα:

+6._ Για δημοσίευση δελτίων τύπου χρειάζεται ποσοστό αποδοχής 60%+1 του σώματος των μελών με "δικαίωμα ψήφου" επί των ψηφισάντων.

Σε προτάσεις που έχουν οικονομικό κόστος για το κόμμα απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 50% των μελών με "δικαίωμα ψήφου".


Σημείωση: προς σκέψη: Στην περίπτωση που χρειάζεται έγκριση απο το σώμα των μελών οι αποφάσεις της ΕΔ, πρέπει να τεθούν κάποιοι ας το πουμε περιορισμοί:

+8.13 Η ΕΔ δεν μπορεί να συζητάει, παρουσιάζει στοιχεία των υποθέσεων, κλπ. δημοσίως όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ανακοίνωση της απόφασής της.


- όταν μια απόφαση αναιρεί μια άλλη υπερισχύει αυτή με τα περισσότερα ναι? και σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερισχύει αυτή με το καλύτερο ποσοστό αποδοχής της πρότασης. σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ισχύει η πρώτη ψηφισθήσα πρόταση.

λόγω λίκουιντ μάλλον θα πρέπει να ισχύει η μεγαλύτερη συμμετοχή και ...

- Ο αναπληρωτής υπεύθυνος οικονομικών δεν μπορεί να κατέχει εκλόγιμη θέση στο κόμμα.

- μήπως να υπάρξει περιορισμός στην εκλογή των ίδιων προσώπων στις ίδιες θέσεις?

- σε περίπτωση έκπτωσης μέλους του κόμματος σε πόσο καιρό έχει δικαίωμα να επανεγγραφεί?

- μάλλον θέλει μία παράγραφο που ν αναφέρει ίδια πρόταση επανα κατατίθεται με την πάροδο πχ 60 ημερών

κόκκινο χρώμα

Διακήρυξη της Uppsala

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γ.Σ. του ΟΗΕ

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Περί Υπευθύνου Πληροφορικής http://pirateparty.gr/forum/viewtopic.php?f=163&t=3415 Επιχειρήματα στο να υπάρχει υπεύθυνος πληροφορικής http://pirateparty.gr/forum/viewtopic.php?f=144&t=3440#p46426πρόταση για κανονισμό ψηφοφοριών

Στους κανονισμούς γενικά (φόρουμ λίκουιντ) πρέπει να προσθέσουμε ότι απαγορεύεται να καταθέτει το ίδιο άτομο πάνω από μία πρόταση

γιατί αν καταθέτει πάνω από μία σημαίνει ότι δεν είναι σίγουρος για την πρότασή του και αν δεν είναι σίγουρος αυτός πως ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν.


προταση λικουιντ: http://www.pirateparty.gr/wiki/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CF%84


σημαντικά στοιχεία σε μια ψηφοφορία: συνολικός αριθμός μελών αριθμός που συμμετείχαν στην ψηφοφορία ποσοστό που πήρε η προκριθείσα πρόταση