Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής 2020

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

115η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής - 1η για το 2020

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Παρόντες Θανάσης Γούναρης Στάθης Λειβαδίτης Γιώργος Αλαντάλας Βασίλης Περαντζάκης

Απόντες Κώστας Μπουχάγιαρ

Πρακτικά Συλλογικά

Ηχογράφηση Γιώργος Αλαντάλας

Συντονιστής συνεδρίασης Συλλογικά

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 22:15

Λήξη συνεδρίασης: 22:51

Επόμενη Συνεδρίαση: Θα καθορισθεί μέσω της mailing list της ΔΕ

Θέματα Συνεδρίασης:

Α/Α 470/2020 Περί του 8ου Συνεδρίου

Έγινε συζήτηση για τον τρόπο πραγματοποίησης του Συνεδρίου και τέθηκε το ζήτημα περί ψηφιακού, e-συνεδρίου. Τα παρόντα μέλη της ΔΕ ομόφωνα συμφωνούν να πραγματοποιηθεί ψηφιακά στο Mumble αλλά και σε άλλη πλατφόρμα εύκολα προσβάσιμη στα μέλη. Ημέρα πραγματοποίησης του 8ου Συνεδρίου ορίζεται η Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. στο Mumble. Θα γίνει ανακοίνωση στο φόρουμ και θα σταλεί newsletter προς τα μέλη για συμμετοχή στο Συνέδριο.

Α/Α 471/2020 Περί της ίδρυσης κόμματος Πρασίνων

Έχουν εκκινήσει διαδικασίες για την ίδρυση του κόμματος Πρασίνων στην Ελλάδα (https://prasinoi.eu/) εντός του Φεβρουαρίου 2020. Ο Θανάσης μετέφερε πρόταση για τη συνίδρυση του κόμματος Πρασίνων από το κόμμα Πειρατών. Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της ΔΕ συμφωνούν ομόφωνα το θέμα να τεθεί προς ψηφοφορία από το Σώμα των Μελών στο φόρουμ, από 25 Ιανουαρίου ως 4 Φεβρουαρίου, με το ερώτημα αν τα μέλη του κόμματος επιθυμούν το ΠΕΙΡ να συνιδρύσει το κόμμα Πρασίνων.


116η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής - 2η για το 2020

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Παρόντες Θανάσης Γούναρης Στάθης Λειβαδίτης Γιώργος Αλαντάλας Βασίλης Περαντζάκης

Απόντες Κώστας Μπουχάγιαρ

Πρακτικά Συλλογικά

Ηχογράφηση Δεν υπάρχει δυνατότητα ηχογράφησης

Συντονιστής συνεδρίασης Συλλογικά

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 22:08

Λήξη συνεδρίασης: 22:25

Επόμενη Συνεδρίαση: Θα καθορισθεί μέσω της mailing list της ΔΕ

Θέματα Συνεδρίασης:

Α/Α 472/2020 Ενημέρωση δραστηριότητας ΠΕΙΡ

Ο Θανάσης ενημέρωσε για τη δραστηριότητα του κόμματος με τη συμμετοχή στις διαδικασίες ίδρυσης του κόμματος των Πράσινων καθώς διαθέσαμε την τεχνογνωσία μας για την υποστήριξη ψηφιακών πλατφορμών επικοινωνίας των Πρασίνων και την on line πραγματοποίηση του ιδρυτικού συνεδρίου τους, τον Μάρτιο. Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και Αυγούστου, νυν αλλά και πρώην μέλη του κόμματος Πειρατών τα οποία επανενεργοποιήθηκαν, συμμετείχαν στις καμπάνιες και συνεντεύξεις των Πράσινων σε διάφορες περιοχές, όπως, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Εύβοια, με ευρεία κάλυψη από τα ΜΜΕ, τοπικά και πανελλαδικά. Στο ξενοδοχείο "Πάγκειον", στην Αθήνα, οι Πράσινοι ετοιμάζουν χώρο περίπου 500 τ.μ. όπου θα είναι η έδρα τους και υπάρχει πρόβλεψη για διάθεση γραφείου στο κόμμα Πειρατών.

Α/Α 473/2020 Διαδικασίες προετοιμασίας 9ου Συνεδρίου

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής συμφωνούν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες προετοιμασίας του 9ου Συνεδρίου κατά το οποίο θα γίνουν και εκλογές για την ανάδειξη της 5ης Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος Πειρατών Ελλάδας, για τη διετία 2021 – 2022. Ο Βασίλης θα ανοίξει θέμα στο φόρουμ με τίτλο "9ο Συνέδριο" για την πρόσκληση ενδιαφέροντος στελέχωσης του Οργανωτικού Προεδρείου.