Πλατφόρμα Ανοιχτής Οικονομίας

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ξεκινάμε από εδώ και όσο μαζεύεται υλικό το μεταφέρουμε σε άλλες σελίδες.

Γλωσσάρι

crowdfunding/collective financing

http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding#Legislation

http://www.plessas.info/index.php/crowdfunding/

Το Crowdfunding που μπορεί να αποδοθεί στη γλώσσα μας ως “διαδικτυακή χρηματοδότηση” αναφέρεται στη συλλογική χρηματοδότηση προσπαθειών από το πλήθος – μικροεπενδυτές και συνήθως πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου. Η ιδέα είναι πως για να υλοποιήσει κανείς μια ιδεά είναι προτιμότερο να δανειστεί μικρά ποσά από πολλούς ενδιαφερόμενους παρά ένα μεγάλο ποσό από μια τράπεζα. Συχνά, οι χρηματοδότες ενός project λαμβάνουν ανταπόδοση (π.χ. μετοχές μιας εταιρείας που ιδρύεται με αυτόν τον τρόπο), ενώ κάποιες φορές όχι και απλά βοηθούν οικονομικά επειδή μπορεί να τους αρέσει η ιδέα. Το Crowdfunding αποτελεί μια μορφή Crowdsourcing. Πρόκειται για μια πρακτική που γνωρίζει μεγάλη διάδοση τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν πολλά παραδείγματα projects που χρηματοδοτήθηκαν με αυτό τον τρόπο.

Crowdsourcing

Ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) είναι μία μορφή συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή μία εταιρεία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων με ποίκιλλες γνώσεις, ετερογένεια και αριθμό, μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης, να αναλάβουν εθελοντικά μια εργασία. Η ανάληψη της εργασίας, η οποία ποικίλλει σε πολυπλοκότητα και στο βαθμό στον οποίο είναι χωρισμένη και στην οποία το πλήθος πρέπει να συμμετάσχει με προσωπική εργασία, χρήματα, γνώση, εμπειρία, περιλαμβάνει πάντοτε αμοιβαίο όφελος και για τις δύο πλευρές. Οι χρήστες λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης τους, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων σε κάποιο τομέα, ενώ ο εκκινητής της πρωτοβουλίας (πληθοποριστής - crowdsourcer) αποκτά και χρησιμοποιεί προς όφελός του, αυτά που έχει συνεισφέρει ο χρήστης στο εγχείρημα, τα οποία εξαρτώνται από τη δραστηριότητα που έχει αναλάβει ο χρήστης.

Λήμμα στην wikipedia.

Open Source

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source

Open Hardware

Open source hardware is hardware whose design is made publicly available so that anyone can study, modify, distribute, make, and sell the design or hardware based on that design. The hardware's source, the design from which it is made, is available in the preferred format for making modifications to it. Ideally, open source hardware uses readily-available components and materials, standard processes, open infrastructure, unrestricted content, and open-source design tools to maximize the ability of individuals to make and use hardware. Open source hardware gives people the freedom to control their technology while sharing knowledge and encouraging commerce through the open exchange of designs.

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_hardware

http://www.oshwa.org/2012/10/02/oshwas-psa-what-is-open-source-hardware/

http://www.openhardware.de/

http://freedomdefined.org/OSHW

http://www.ohwr.org/projects/cernohl/wiki

http://www.ohwr.org/documents/88

Παραδείγματα από Open Source Hardware projects:

Open standard / Ανοιχτά Πρότυπα

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standards

http://www.openforumeurope.org/openstandards

Open Data

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_science_data

http://www.theodi.org/guide/what-open-data

Capital riego/Feeder Capital

http://goteo.org/service/resources

Libre Knowledge

http://en.wikipedia.org/wiki/Libre_knowledge

Open Knowledge

http://opendefinition.org/okd/

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Knowledge

http://en.wikipedia.org/wiki/Access_to_knowledge_movement

Public Licences

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_copyright_license

A public licence or public copyright licence is a licence by which a licensor can grant additional copyright permissions to licensees and in which either the licensees or both the licensees and licensors are unlimited. The New York Times has also described them as open copyright licenses, though the Open Knowledge Foundation only uses this term for free content licences. By applying such a licence to a work, copyright holders give permission for others to copy or change their work in ways that would otherwise infringe copyright law provided that the licensees obey the terms and conditions of the licence.

Social peer-to-peer processes

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_peer-to-peer_processes

Commons

http://en.wikipedia.org/wiki/Commons

Commons refers to the cultural and natural resources accessible to all members of a society, including natural materials such as air, water, and a habitable earth. These resources are held in common, not owned privately. The resources held in common can include everything from natural resources and common land to software. The commons contains public property and private property, over which people have certain traditional rights. When commonly held property is transformed into private property this process alternatively is termed "enclosure" or more commonly, "privatization." A person who has a right in, or over, common land jointly with another or others is called a commoner.

Today, the commons are also understood within a cultural sphere. These commons include literature, music, arts, design, film, video, television, radio, information, software and sites of heritage. The commons can also include public goods such as public space, public education, health and the infrastructure that allows our society to function (such as electricity or water delivery systems). There also exists the ‘life commons’, e.g. the human genome.

Collaborative Economy

http://p2p.coop/files/reports/collaborative-economy-2012.pdf

http://p2pfoundation.net/Synthetic_Overview_of_the_Collaborative_Economy

Swarm Economy

http://falkvinge.net/pirate-wheel/principles/swarm-economy/

Λογισμικό

Goteo

Το Goteo είναι μια πλατφόρμα για ευρεία συνεργασία και συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding) έργων που εκτός των οποίων παρέχουν προσωπική ικανοποίηση, προάγουν τον ανοικτό κώδικα και την ελεύθερη γνώση συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην κοινότητα. Ως μέλος του δικτύου θα μπορούσε κάποιος να έχει έναν από του ρόλους του εκθέτη, συγχρηματοδότη ή και συνεργάτη έργου.

https://github.com/Goteo/Goteo

Πληροφορίες:

Goteo - Crowdfunding the Commons

interview

Οργανισμοί

P2P Foundation

http://p2pfoundation.net/Main_Page

Creative Commons

Οι άδειες Creative Commons εκδίδονται από την ομώνυμη μη κερδοσκοπική οργάνωση Creative Commons που είναι αφιερωμένη στην επέκταση των πνευματικών δικαιωμάτων και στον νόμιμο διαμοιρασμό των πνευματικών έργων. Με σκοπό να ξεπεραστούν τα προβλήματα που οι τρέχοντες νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας δημιουργούν για την ελεύθερη διανομή πληροφορίας, οι άδειες αυτές -μέσω ποικίλων σχημάτων χορήγησης- επιτρέπουν στους δημιουργούς να δηλώνουν εύκολα ποια δικαιώματα διατηρούν και ποιά παραμερίζουν προς όφελος άλλων δημιουργών. Το εγχείρημα παρέχει άδειες πνευματικών δικαιωμάτων διαφόρων τύπων, τις οποίες οι δημιουργοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την δημοσίευση των έργων τους στο διαδίκτυο. Όλες αυτές οι προσπάθειες, και ακόμη περισσότερες, γίνονται για να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα της κυρίαρχης και όλο και περισσότερο περιοριστικής σύγχρονης κουλτούρας αδειών χρήσης.

http://creativecommons.org/

http://www.creativecommons.gr/

The Open Knowledge Foundation

http://okfn.org/

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)

http://www.epset.gr/el

Νομοθεσία

Ελληνική Νομοθεσία

Γερμανική Νομοθεσία

Μας ενδιαφέρει εξαιτίας του συλλόγου.

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία