Ομάδα Επικοινωνίας

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κανονισμός Λειτουργίας

Σε ισχύ όπως κατατέθηκε στις 05/12/2012
Ίδρυση και Κανονισμός Λειτουργίας (σύμφωνα με το καταστατικό: Άρθρο 12.Ομάδες Εργασίας http://www.pirateparty.gr/katastatiko-pirate-party-greece/#arthro012)

Άρθρο 1 Ονομασία
Σχηματίζεται ομάδα εργασίας με τον τίτλο «Ομάδα Επικοινωνίας» και συντομογραφία «ΟΜ.ΕΠ» από μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας.
Η ομάδα είναι ανοιχτού τύπου και η συμμετοχή σε αυτή γίνεται με απλή εκδήλωση επιθυμίας από τα μέλη του κόμματος.

Άρθρο 2 Λειτουργία
Η ομάδα λειτουργεί και δρα σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Σώματος των Μελών.
Η ΟΜ.ΕΠ αποτελείται από 2 συντονιστές εκλεγμένους από τα υπόλοιπα μέλη της και από εθελοντές μέλη του κόμματος που θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών για την επίτευξη του σκοπού της ομάδας.
Η ανάθεση των εργασιών αποτελεί ευθύνη των συντονιστών.
Τα μέλη οφείλουν να δηλώνουν έγκαιρα τυχόν αδυναμία να εκτελέσουν κάποια εργασία.

Άρθρο 3 Σκοπός
Η τακτική ενημέρωση των μελών και των οργάνων του κόμματος για εσωτερικά και εξωτερικά θέματα. Η ενημέρωση των ΜΜΕ και των πολιτών για τις Αρχές, Θέσεις, Πρόγραμμα και την πολιτική δράση του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας.
Η κατάρτιση και λειτουργία ψηφιακών ή μη μέσων ενημέρωσης που θα εξυπηρετούν τα παραπάνω. Τα μέλη της ΟΜ.ΕΠ αποφασίζουν από κοινού για όλα τα θέματα τακτικής ή έκτακτης βάσης με τα οποία θα ασχοληθούν.
Η ΟΜ.ΕΠ στοχεύει με την δράση που θα αναπτύξει να αποτελέσει κέντρο ενημέρωσης για το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας και για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή και αναλογική τεχνολογία στην επικοινωνία, που υπάρχει σήμερα και που θα εμφανιστεί και στο μέλλον.
Η ΟΜ.ΕΠ επιδιώκει τον συγχρονισμό της με παράλληλες πανευρωπαικές - παγκόσμιες πειρατικές δράσεις ενημέρωσης.

Συντονιστές

Όνομα: Σίμος Δαλκυριάδης (Θεσ/νικη)
Forum Username: Κομπειλάδας/Kompeiladas
e-mail: snibisim@gmail.com
e-mail ΛΑΓΟΥΔΕΡΑΣ: Kompeiladas@pirateparty.gr

Όνομα: Αλεξάνδρα (Αθήνα)
Forum Username: Alexandra_M

Mailing Lists

http://lists.pirateparty.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/pressteam

Τρέχουσες Εργασίες

Καθορισμός Τακτικών Εργασιών της ομάδας (προτάσεις):
1) Δελτίο Ενημέρωσης (Newsletter), σε εβδομαδιαία βάση. Θα περιέχει περιληπτικά ενημέρωση σε τίτλους, με μικρό συνοδευτικό κείμενο και συνδέσμους (όπου απαιτείται). Η ενημέρωση θα καταγράφει τα νέα σχετικά με το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας της εβδομάδας που πέρασε. Στο τέλος κάθε δελτίου θα υπάρχει απλή αναφορά των επόμενων προγραμματισμένων κινήσεων από τα όργανα του κόμματος.
Θα απευθύνεται στα μέλη του κόμματος. Θα γίνεται ανάρτηση στην Επίσημη Σελίδα του Κόμματος, στο

  • Forum topic: Ενημερωτικό Δελτίο https://pirateparty.gr/forum/viewforum.php?f=134
  • Mailing List της ΟΜ.ΕΠ
  • Μαζική Αποστολή στα e-mail των μελών του κόμματος
  • Όπου αλλού κριθεί απαραίτητο

2) Μεταφράσεις (τακτική εργασία μεγάλης διάρκειας, πάνω-κάτω με αυτή την σειρά)

  1. Pirate Party Declaration of Principles 3.2 (μαζί με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις... να γίνει έλεγχος για το αν η έκδοση 3.2 είναι και η τελευταία)
  2. The Pirate Wheel και (The Pirate Wheel, Revised As Broad Ideology)
  3. The Case for Copyright Reform
  4. No Safe Harbor (το έχει αναλάβει ήδη μια πρωτοβουλία μελών)
  5. TEDxObserver - Rick Falkvinge - The Pirate Party - the politics of protest

3) ...