4ο Συνέδριο Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους να δώσουν το παρόν. Το συνέδριο θα μπορούν να παρακολουθήσουν και μέσω mumble ( https://www.pirateparty.gr/wiki/index.php?title=Mumble ) και θα μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις μέσω αυτού.


Ημερομηνίες: 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2015

Τοποθεσία: Πειραιώς και Επταλόφου, Ταύρος, Αίθουσα 7 (Παλαιά Σφαγεία)

Ώρα έναρξης: 09:00π.μ.

Πληροφορίες: Φόρουμ

Επικοινωνία: 6931945371 , synedrio@pirateparty.gr


Σύμφωνα με το καταστατικό οι προθεσμίες που ισχύουν είναι οι παρακάτω:


  • 5.5 Το Συνέδριο εκλέγει κάθε δύο έτη ή εκτάκτως όταν απαιτείται, τη Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική ψηφοφορία, από λίστα μελών του κόμματος που έχουν υποβάλλει την υποψηφιότητά τους τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για την Επιτροπή Διαιτησίας και αντίστροφα. Κάθε μέλος του κόμματος δικαιούται να εκφράσει την προτίμηση σε έναν ή περισσότερους υποψηφίους με τη χρήση σταυρού προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των υποψηφίων, ούτε μπορεί να είναι περισσότεροι από έξι (6).

Υποψηφιότητες για την ΔΕ μπορούν να υποβληθούν εδώ: https://forum.pirateparty.gr/viewtopic.php?f=183&t=7547 ή να σταλούν στο email synedrio@pirateparty.gr

  • 5.6 Το Συνέδριο ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία,πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο.

Οι τροποποιήσεις για το καταστατικό έχουν προεγκριθεί στην πλατφόρμα Liquid.

  • 5.7 Το Συνέδριο ψηφίζει για προσθήκες ή αλλαγές στις Αρχές του κόμματος με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψηφισάντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο του Συνεδρίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ώστε να συζητηθούν ψηφιακά μέχρι το Συνέδριο. Πριν τη συζήτηση κάθε θέματος το Συνέδριο αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, αν θα ασχοληθεί ή όχι με το θέμα και σε περίπτωση θετικής απόφασης προχωρά στη συζήτηση των προτάσεων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο θέμα.

Για τις αρχές, το προεδρείο του συνεδρίου ζητά την ανοχή των μελών λόγω προβλήματος με την εύρεση αίθουσας και ζητά να υποβληθούν προτάσεις προς ψήφιση έως 7 μέρες πριν την διεξαγωγή του συνεδρίου.

Μπορείτε να στείλετε προτάσεις για πρόγραμμα στο email synedrio@pirateparty.gr ή στο Wiki: https://www.pirateparty.gr/wiki/index.php/Sandbox_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82


Το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

9:30 . Προσυγκέντρωση στο χώρο του συνεδρίου.

10:00 . Έναρξη εγγραφών

10:30 . Έναρξη Συνεδρίου

Ανασκόπηση – Απολογισμοί ( Διοικούσα επιτροπή, Οικονομικοί υπεύθυνοι,Επιτροπή διαιτησίας, εκπρόσωπος στα ευρωπαϊκά όργανα. ) Χαιρετισμοί επισκεπτών.

11:30 . Συζήτηση – Διαβούλευση πάνω σε θέματα ιδεολογικής και πολιτικής ατζέντας.

  • (Προεγγραφή ομιλητών για να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπόλοιπο χρόνου θα μοιραστεί σε όποιους το ζητήσουν)

13:30 . Παρουσίαση και συζήτηση – διαβούλευση για τις προτάσεις αλλαγής καταστατικού, αρχών και λοιπά θέματα.

2:30 . Διάλειμμα 1 ώρας.

3:30 . Ψηφοφορίες για τις προτάσεις αλλαγής καταστατικού, αρχών.

5:30 . Ανοιχτή συζήτηση και ομιλίες υποψηφίων για θέσεις στη διοικούσα, στην επιτροπή διαιτησίας και για τις προτάσεις επί του προγράμματος

  • (Προεγγραφή ομιλητών για να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπόλοιπο χρόνου θα μοιραστεί σε όποιους το ζητήσουν)

8:00 . Λήξη 1ης ημέρας.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου.

10:00 . Έναρξη διαδικασίας εκλογών – Εκλογές.

12:00 . Ανακήρυξη αποτελεσμάτων

12:30 . Κατάθεση και συζήτηση και ψήφιση επί προτάσεων προγράμματος

  • (Προεγγραφή ομιλητών για να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπόλοιπο χρόνου θα μοιραστεί σε όποιους το ζητήσουν)

2:30 . Διάλειμμα 1 ώρας.

3:30 . Κατάθεση και συζήτηση και ψήφιση επί προτάσεων προγράμματος

5:30 . Λήξη συνεδρίου