Όχι πισωγυρίσματα στην παιδεία

Οι αναχρονιστικές ιδέες της διοίκησης του υπουργείου παιδείας έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ενώ στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα των προηγμένων χωρών η χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων (ηλεκτρονικό βιβλίο, διαδραστικοί πίνακες, εκπαίδευση από απόσταση, MOOCS, Διαβάστε περισσότερα…