Λαγουδέρα

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η "Λαγουδέρα" είναι ομάδα από μέλη με σκοπό της την καλύτερη οργάνωση των λειτουργικών δομών του κόμματος. Προτάθηκε από μέλη του κόμματος στο φόρουμ και εγκρίθηκε από το σώμα των μελών με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Λαγουδέρα ή Διάκι
«Κοντάρι μεγάλης αντοχής με το οποίο στρίβει το πτερύγιο του τιμονιού»

Τι είναι

 • Δεν παίρνει αποφάσεις αλλά συντονίζει όλες τις Ομάδες Εργασίας και τη μεταξύ τους επικοινωνία για την παραγωγή έργου.
 • Είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί τις συζητήσεις του φόρουμ που αφορούν τις οργανωτικές λειτουργίες του κόμματος και τις προτάσεις των μελών περί αυτών.
 • Μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε, μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας να συνδράμει στη λειτουργία της.
 • Τα μέλη της Λαγουδέρας είναι αιρετά και βρίσκονται υπό συνεχή κρίση από το Σώμα των Μελών του Κόμματος.
 • Οι συντονιστές και οι αναπληρωματικοί τους λογοδοτούν στην αντίστοιχη ομάδα τους όποτε τους ζητηθεί και τουλάχιστον με το πέρας κάθε έργου.

Στην "Λαγουδέρα" συμμετέχουν:

 1. Ο συντονιστής της Ομάδας Επικοινωνίας
 2. Ο συντονιστής της Ομάδας Δράσεων
 3. Ο συντονιστής της Ομάδας ΙΤ
 4. Ο συντονιστής της Νομικής ομάδας
 5. Ο υπεύθυνος Οικονομικών

Για κάθε συντονιστή ορίζεται και ένα αναπληρωματικό μέλος. Τα αναπληρωματικά μέλη λειτουργούν επικουρικά προς τα κύρια μέλη της Λαγουδέρας (δεν αναπληρώνουν μόνο). Συντονιστές και αναπληρωματικοί γίνονται μόνο μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας. Οι συντονιστές και οι αναπληρωματικοί τους προτείνονται και ψηφίζονται από το σώμα των μελών του κόμματος.

Αναδιαμόρφωση Ομάδων Εργασίας

Σε κάθε ομάδα μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδος. Δείτε και το κύριο άρθρο για τις Ομάδες Εργασίας.

Ομάδα Επικοινωνίας

Η Ομάδα Επικοινωνίας θα συμπεριλαμβάνει και τις μέχρι τώρα ξεχωριστές παρακάτω ομάδες:

 1. Ομάδα Διεθνών και δημοσίων Σχέσεων
 2. Ομάδα Οπτικοακουστικού Υλικού
 3. Ομάδα Ψηφιακής Ενημέρωσης Νέων Μελών

Η λειτουργία ξεχωριστών υποομάδων είναι στην ευχέρεια των συμμετεχόντων μελών.

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του επίσημου υλικού (δελτία τύπου, θέσεις σε ζητήματα επικαιρότητας, διαφημιστικού υλικού κλπ) κατ' απαίτηση του σώματος. Η παραγωγή της ομάδας τίθεται σε διαβούλευση για την έγκριση του τελικού επίσημου υλικού. Κάθε μέλος (και φίλος) είναι ελεύθερο να τροφοδοτεί την ομάδα με υλικό, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει στην ομάδα ή όχι.

Ομάδα Δράσεων

Συντονίζει όλες τις δράσεις του Κόμματος. Σχεδιάζει και οργανώνει οποιαδήποτε δράση του Κόμματος. Είναι επίσης υπεύθυνη για δράσεις που αφορούν τη συμμετοχή του Κόμματος σε εκλογές.

Ομάδα ΙΤ

Η ομάδα ΙΤ μένει ως έχει και είναι επιφορτισμένη με την παροχή τεχνικής υποδομής και διευκολύνσεων προς όλες τις υπόλοιπες οργανωτικές δομές και με την επέκταση της πληροφοριακής υποδομής του κόμματος.

Ομάδα Νομικής Υποστήριξης

Επικουρεί τις ομάδες εργασίας και παρέχει νομική υποστήριξη, όποτε της ζητηθεί.

Ομάδα Περιφερειακού συντονισμού

Συντονισμός σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αποτελείται από μέλη του κόμματος στην περιφέρεια. Θα ενεργοποιηθεί εφόσον αποκτηθεί η απαραίτητη μάζα και ιδρυθούν περιφερειακά γραφεία.

Πρακτικά συνεδριάσεων

Κύρια σελίδα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Λαγουδέρας

Σύνδεσμοι